Bemutatkozás

Cece Nagyközség Önkormányzata ad helyet Cece nagyközség és Vajta község körjegyzőségi hivatalának. A felügyelete alá tartozó intézmények száma a társulási megállapodások következtében kettőre csökkent.

1. Cecei Általános Iskola – közoktatási feladatok

2. Polgármesteri Hivatal – egyéb szakfeladatok köztük egészségügyi szakfeladatok

A szűkös anyagi lehetőségek ellenére, főként pályázati források igénybevétele mellett, arra törekszünk, hogy a kötelező feladatok mellett a közérdeket szolgáló további fejlesztéseket is megvalósítsunk, melyre példa a Művelődési Ház, a Kézműves ház kialakítása, számos nagyszabású kulturális esemény. Jelen projekttel is ehhez a célhoz, fejlődési úthoz csatlakozunk.

A projekt célja a Sárbogárdi kistérség lakosságának egészségi állapot javítása, az életmódból és/vagy az ismeretek hiányából adódó, megelőzhető betegségek kialakulásának és az abból adódó halálozásnak a csökkentése. A Sárbogárdi kistérségi pályázat keretében az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítását célozzuk meg a lakosság és speciális, magas kockázatú célcsoportok körében kistérségenként egy-egy koordinált fejlesztési projekt keretében az egészségfejlesztést kistérségenként támogató intézmény kialakításával és az egészségügyi ellátórendszer egészségfejlesztéssel összefüggő feladatainak összehangolásával, kapcsolatainak fejlesztésével.

A projekt közvetlen hatásterülete a várt egészséghatás intenzitása alapján Cece területe.

Tágabb és teljes hatásterülete a Sárbogárdi kistérség, mind a 10 településsel, amelyek a projekt megvalósításában való együttműködésre szándéknyilatkozatot adtak, csak úgy, mint a kistérségben működő felnőtt és vegyes háziorvos szolgálatok 75 %-a (12 felnőtt és vegyes háziorvosi szolgálatot a működő 16-ból); valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Ezáltal multiplikáció projektünk tágabb közvetlen célcsoportjára, a Sárbogárdi kistérség teljes lakosságában fejt ki pozitív hatásokat.